แปลเมนู สลัด-ซุป / Salad, Soup

เมนูสลัด เมนูซุปครีม เมนูสุขภาพ ที่มีส่วนผสมไม่เยอะ 1-2 อย่าง แปลเมนูไม่ต้องยาว เน้นสั้น กระชับ เข้าใจง่าย แนะนำให้จัดลำดับเมนูตามความนิยม เช่น สลัดผัก สลัดผลไม้ ซุปครีมเห็ด ซุปครีมข้าวโพด เพิ่มโอกาสขายร้านอาหาร แปลเมนูสลัด แปลเมนูซุปครีม มีดังนี้

แปลเมนูสลัด - Salad 

ชื่อเมนูภาษาไทย แปลเมนูภาษาอังกฤษ แปลเมนูภาษาจีน
สลัดโรล
Roll Salad
สลัดผัก
Green Salad 蔬菜沙拉
ซีซาร์สลัด
Caesar Salad
สลัดผลไม้
Fruit Salad
สลัดมะเขือเทศชีส Tomato Mozzarella Salad  火腿沙拉
สลัดมะเขือเทศ Tomato & Onion Salad
สลัดไข่ Eggs Salad 蛋沙拉
สลัดซีฟู้ด Seafood Salad
สลัดปูนิ่ม Soft Shell Crab Salad 软壳蟹沙拉
สลัดกุ้ง Shrimp Salad 虾仁沙拉
สลัดกุ้งทอด Crispy Shrimp Salad 酥炸明蝦沙拉
สลัดผลไม้กุ้งทอด Deep-Fried Shrimp with Fruit Salad 炸虾水果沙拉
สลัดทูน่า Tuna Salad 金枪鱼沙拉
สลัดแฮม Ham Salad
สลัดครีมไก่ Creamy Chicken Salad
สลัดไก่ Chicken Salad
สลัดไก่ย่างถ่าน Grilled B.B.Q. Chicken Salad

 

แปลเมนูซุปครีม Soup - Creamy Soup

ชื่อเมนูภาษาไทย แปลเมนูภาษาอังกฤษ แปลเมนูภาษาจีน
ซุปครีมเห็ด Creamy Mushroom Soup
ซุปครีมข้าวโพด Creamy Corn Soup
ซุปครีมมะเขือเทศ Creamy Tomato Soup
ซุปครีมไก่ Creamy Chicken Soup
ซุปครีมกุ้ง Creamy Prawn Soup
ซุปครีมทูน่า Creamy Tuna Soup

สลัดไก่ย่างถ่าน แปลได้เป็น Grilled B.B.Q Chicken Salad เข้าใจง่าย ดูมี Value ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า Charcoal (ถ่าน)

สลัดกุ้งสด ให้แปลเป็น Shrimp Salad ตามด้วยวัตถุดิบอื่นที่ใช้ เช่น with Tomato เพิ่มความหลากหลาย

ซุปครีม เรียกว่า Creamy Soup เช่น ซุปครีมข้าวโพด Creamy Corn Soup เข้าใจ อ่านง่ายดี

แปลเมนูสลัด เมนูซุปครีม แต่ละร้านอาจมีส่วนผสม การปรุงรสที่แตกต่างกัน รวมถึงชื่อเมนูแต่ละประเทศ - ภาษา อาจมี ชื่อเรียก-แปลเมนูสลัด  เมนูครีมซุป แตกต่างกันไปด้วย.. จึงควรปรับการแปลเมนูอาหาร ตามบริบทการใช้เมนูของแต่ละร้าน

หากต้องการ แปลเมนู เพิ่มเติม นอกเหนือจากแปลเมนูสลัด-ซุป Salad / Soup ข้างต้น คลิก