เมนู ไข่ เห็ด / Egg Mushroom menu

เมนูไข่ ชื่อแปลยากๆ อย่าง ไข่ลูกเขย ไข่คน ไข่ตุ๋น ถ้าแปลตรงตามตัว ชาวต่างชาติงง ไม่เข้าใจ การแปลเมนูจึงแนะนำให้ใช้ วิธีในการทำไข่นั้นๆ ตามด้วยคำว่า "Egg"  หรือ "蛋" ส่วนเมนูเห็ด ให้ใช้ชื่อชนิดของเห็ดไปเลย อาจตามด้วยวัตถุดิบที่ใช้ร่วมด้วย วิธีแปลนี้จะช่วยให้เข้าใจง่าย เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ตัวอย่างมีดังนี้

ชื่อเมนูภาษาไทย แปลเมนูภาษาอังกฤษ แปลเมนูภาษาจีน
ไข่ดาว Fried Egg
ไข่ดาวน้ำ Poached Egg
ไข่คน Scrambled Egg
ไข่ตุ๋น Steamed Egg
ไข่ต้ม Boiled Egg
ไข่ลูกเขย Boiled Egg with Tamarind Sauce
ไข่เจียว Plain Omelette
ไข่ยัดไส้ Stuffed Omelette

 

ชื่อเมนูภาษาไทย แปลเมนูภาษาอังกฤษ แปลเมนูภาษาจีน
เห็ดเข็มทองผัดกุ้ง Stir-Fried Golden Mushroom with Shrimp
เห็ดออรินจิผัดน้ำมันหอย Stir-Fried Eringi Mushroom with Oyster Sauce
เห็ดออรินจิพริกไทยดำ Stir-Fried Eringi Mushroom with Black Pepper
เห็ดออรินจิผัดกุ้ง Stir-Fried Eringi Mushroom with Shrimp

ไข่ลูกเขย แปลได้เป็น Boiled Egg with Tamarind Sauce คือไข่ต้มราดซอสมะขาม ไม่แปลตรงตัว Sun-in-Law’s Egg เด็ดขาด

แปลเมนูไข่ เห็ด อาหารแต่ละร้านอาจมีส่วนผสม การปรุงรสที่แตกต่างกัน รวมถึงชื่อเมนูในแต่ละประเทศ แต่ละภาษา อาจมี ชื่อเรียก-แปลเมนูไข่-เห็ด แตกต่างกันไปด้วย.. จึงควรปรับการแปลเมนูตามบริบทการใช้เมนูของแต่ละร้าน

หากต้องการ แปลเมนู เพิ่มเติม นอกเหนือจากแปลเมนูไข่-เห็ด Egg Mushroom Menu ข้างต้น คลิก