แปลเมนู ร้านก๋วยเตี๋ยว / Noodle shop

ชื่อเมนู Thai แปลเมนู English  แปลเมนู Chinese 
ก๋วยเตี๋ยวผัดผัก Fried Rice Noodle with Vegetable  
ก๋วยเตี๋ยวผัดหมู Fried Rice Noodle with Pork  
ก๋วยเตี๋ยวผัดไก่ Fried Rice Noodle with Chicken  
ก๋วยเตี๋ยวผัดเนื้อ Fried Rice Noodle with Beef  
ก๋วยเตี๋ยวผัดหมึก Fried Rice Noodle with Squid  
ก๋วยเตี๋ยวผัดกุ้ง Fried Rice Noodle with Shrimp  
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีฟู๊ด Fried Rice Noodle with Seafood  
ก๋วยเตี๋ยวน้ำไก่ Rice Noodle Soup with Chicken  
ก๋วยเตี๋ยวน้ำหมู Rice Noodle Soup with Pork  
ก๋วยเตี๋ยวน้ำเนื้อ Rice Noodle Soup with Beef  
ก๋วยเตี๋ยวน้ำทะเล Rice Noodle Soup with Shrimp  
ก๋วยเตี๋ยวน้ำกุ้ง Rice Noodle Soup with Seafood  
     
เส้นหมี่ (Rice) Vermicelli 米粉
เส้นเล็ก Rice Noodle 河粉
เส้นใหญ่ Flat Rice Noodle 宽粉
บะหมี่ Egg Noodle 蛋面
มาม่า Instant Noodle 方便面
วุ้นเส้น Glass Noodle / Bean Vermicelli 粉丝
เกาเหลา NO Noodle  
(ก๋วยเตี๋ยว) แห้ง Without Soup  
(ก๋วยเตี๋ยว) น้ำ With Clear Soup  
หม้อไฟ Hot Pot  
     
เย็นตาโฟ (Yen-Ta-Four) Red Tofu Clear Soup  
ต้มยำ (Tom-yam) Spicy and Sour Soup  
เนื้อวัว Beef Meat  
ลูกชิ้นเนื้อ Beef Ball  
ลูกชิ้นเอ็น Beef Tender ball  
เนื้อสด Beef Meat  
เนื้อเปื่อย Stew Beef  
เนื้อน่องลาย Foreshank  
เอ็น Beef Tender  
ตับ Cow Liver  
หัวใจ Beef Heart  
ผ้าขิ้ริ้ว Beef Rumen  
ไส้ Beef Intestine  
ม้าม Beef Spleen  
ลิ้น Beef tongue  
หมู Pork Meat  
ลูกชิ้นหมู Pork Ball  
ปลา Fish Meat   
ลูกชิ้นปลา Fish Ball  
เกี้ยวทอด Crispy Wonton  
แคบหมู Pork Rinds  
กากหมู Crispy Pork Crackling  
หนังปลาทอด Crispy Fish Skin  
ข้าวเปล่า Steamed Rice